Upozornění pro zákazníky

 

Na služby, garance a další výhody při autorizovaném prodeji výrobků značky Husqvarna

Podle informací od Policie ČR dochází v České republice k prodeji padělků lesní a zahradní techniky značky Husqvarna.
Kromě toho se stává, že někteří neautorizovaní prodejci nabízejí (často i na internetu) za mnohdy extrémně nízké ceny výrobky značky Husqvarna starších modelů, nakoupené při výprodejích nebo podobných akcích v zahraničí, anebo výrobky, které byly určeny pro zámořské trhy, takže nesplňují všechny požadavky stanovené v rámci Evropské unie.

Proto společnost Husqvarna Česko s.r.o. jako autorizovaný distributor výrobků lesní a zahradní techniky značky Husqvarna v zájmu ochrany spotřebitelů – a to zvláště nyní, před začátkem jarní sezóny – upozorňuje všechny zájemce o výrobky značky Husqvarna, že:

  • Zabezpečuje a kontroluje poskytování všech bezplatných služeb a plnění veškerých povinností prodejců (zejména při předprodejním servisu, předvádění a prodeji techniky, předávání prodaných výrobků zákazníkům na dohodnutém místě a zaškolení zákazníků k ekonomické, bezpečné a ekologické obsluze) jen u výrobků značky Husqvarna prodávaných v síti našich autorizovaných
    prodejců. (Aktuální seznam těchto autorizovaných prodejců najdete na www.husqvarna.cz.)
  • Pouze při prodeji výrobků značky Husqvarna u našich autorizovaných prodejců garantujeme, že zákazník obdrží originální výrobek určený pro trh v Evropské unii, který splňuje všechny technické, bezpečnostní a ekologické požadavky, stanovené jak v České republice, tak i v Evropské unii.
  • Jenom u výrobků značky Husqvarna prodaných našimi autorizovanými prodejci platí v plném rozsahu kompletní záruka na tyto výrobky podle Záručních podmínek společnosti Husqvarna Česko s.r.o.
  • Jedině u výrobků značky Husqvarna dodávaných na trh v České republice společností Husqvarna Česko s.r.o. prostřednictvím našich autorizovaných prodejců zajišťujeme soustavnou technickou podporu pro zákazníky, odborné provádění všech záručních oprav v síti autorizovaných servisních středisek a průběžné dodávky potřebných náhradních dílů pro záruční i pozáruční servis.


Husqvarna Česko s.r.o.

 

 

Společnosti Husqvarna Česko s.r.o. pro zákazníky na poskytování bezplatného záručního servisu v Autorizovaných servisních střediscích jen při autorizovaném prodeji výrobků 

Vážení zákazníci,

podle Vašich e-mailů a zpráv našich Autorizovaných servisních středisek se množí případy, kdy se na tato Autorizovaná servisní střediska obracíte s reklamacemi výrobků značky Husqvarna, zakoupených u neautorizovaných prodejců nebo v jejich e-shopech.
V zájmu ochrany spotřebitelů Vás proto touto cestou opakovaně upozorňujeme, že:

(1) Společnost Husqvarna Česko s.r.o. jako výhradní autorizovaný distributor lesní, parkové a zahradní techniky značky Husqvarna garantuje pouze ty výrobky značky Husqvarna, které dodala na trh v České republice prostřednictvím svých Autorizovaných prodejců.

(2) Zákazníci, kteří si koupí výrobek značky Husqvarna u neautorizovaných prodejců nebo v jejich e-shopech, nemohou využívat bezplatných záručních služeb Autorizovaných servisních středisek společnosti Husqvarna Česko s.r.o. ani pro ně nezabezpečujeme náhradní díly potřebné pro záruční či pozáruční opravy těchto výrobků.

(3) Pokud neautorizovaní prodejci (zejména na internetových stránkách některých svých e-shopů) tvrdí, že jejich zákazníci se mohou se záručními reklamacemi obracet na Autorizovaná servisní střediska společnosti Husqvarna Česko s.r.o., jde o nepravdivou informaci.

 

Husqvarna Česko s.r.o.